Synd

20.12.2010 14:40
Tillåt mig citera Göran Skytte:
För den som inte är kristen kan de kristnas tal om synd säkert vara obegripligt, onödigt, extremistiskt, självplågande, glagellantiskt, till och med äckligt. Så länge jag inte var kristen tyckte jag att detta ständiga tal om synden närmast var perverst.
---
Jag tycker lite synd om människor som är ointresserade av eller fientligt inställda till frågan om synd. Jag tycker att de missar något som egentligen är helt centralt i vår existens, oberoende av om vi "tror på Gud" eller inte.
Ty faktum är att varende en av oss bär på ett berg av "synd". Om din granne på kontoret vid arbetsdagens slut fullt sanningsenligt skulle berätta inför hela personalen om alla sina tankar, ord och gärningar under denna enda arbetsdag, då skulle han eller hon inför sina arbetskamrater förmodligen framstå som en mycket konstig figur.
Om man inte vill eller kan förmå sig att se denna "synd" blir det också svårt att bryta med den. Och då finns ju risken att den så att säga inkorporeras som ett slags naturligt tillstånd.


Jag är Christa. Drabbades av en massiv hjärnblödning med afasi i september 2017. Här får du ta del av mitt liv. Bor i södra Finland. Du når mig på christamickelsson(at) gmail.com.

 
Follow
Teknik: Magnic Oy