Spädbarn

18.1.2012 19:41
Omöjliga att få att somna in när det är det man allra helst vill.
Och lika omöjliga att väcka när det är just vakna de ska vara.
Dygnsrytm, var är du?


Jag är Christa. Drabbades av en massiv hjärnblödning med afasi i september 2017. Här får du ta del av mitt liv. Bor i södra Finland. Du når mig på christamickelsson(at) gmail.com.

 
Follow
Teknik: Magnic Oy