Längtar

3.2.2011 20:08
Fick i dag ett mail från Air France. Vi har fått ett presentkort på 225 euro som plåster på såren för den försenade hemresan.
Vi som redan hunnit bli sugna på nästa resa fick nu ännu mer resfeber. Samtidigt tycker jag att det känns lite knepigt med allt resande. En tredjedel av världens befolkning för en livsstil som är ohållbar, den fattigaste lever i misär medan tredjedelen i mitten lever på ett hållbart sätt.
En av mina favoritlärare i filosofi vid Helsingfors universitet, Thomas Wallgren, säger att "vi står mitt i en ofrånkomlig, djup civilisationsförändring. ... Vi vet vad som behövs: förnybar, decentraliserad energi,
koldioxidskatter, skatter på snabba kapitalrörelser och flygtrafik,
stärkt lokal självförsörjning, stoppa frihandeln med mat för att minska
svälten och rädda småbruken i alla länder, höj nivån på flyktinghjälpen,
samarbeta med ursprungsfolken, folkrörelser i syd och med de
demokratiska utvecklingsländerna. Idéerna har vi, det gäller att skrida
från ord till handling."
Sug på den.
Linus
Århus i augusti.


Jag är Christa. Drabbades av en massiv hjärnblödning med afasi i september 2017. Här får du ta del av mitt liv. Bor i södra Finland. Du når mig på christamickelsson(at) gmail.com.

 
Follow

Arkiv

Teknik: Magnic Oy