Den genuina glädjen över god lingonsylt

23.5.2011 12:02
Mina tankar om Patrik Hagmans bok Om kristet motstånd kommer här (texten har publicerats i Kyrkpressen 20/2011).

För den som hade förväntat sig ett politiskt manifest lär Patrik Hagmans färska bok Om kristet motstånd bli en besvikelse. Det är inte politiskt reformarbete utan den omvända människan som står i fokus när teologen målar upp sin samhällskritik.

Att vara politisk är enligt Hagman något annat än de två halvmesyrer som ofta kännetecknar kristen politisk aktivism – att man antingen sysslar med normalt församlingsliv och betonar rättvisefrågor eller sysslar med normal politisk aktivism och motiverar engagemanget med kristna värderingar. Att kristendomen bara skulle handla om individens frälsning och inte om politik är ett annat missförstånd han sticker hål på.

Vilket är då det kristna korrekta sättet att vara politisk på? Vad är det motstånd, det som Patrik Hagman önskar att vi ägnade oss åt? Jo, en revolution mot marknadskrafter, individualism och den livsstil vi vet att vi borde lägga om men inte förmår göra. Moderna dödssynder som ambition, konsumtion, effektivitet, status och likgiltighet måste ersättas med gästfrihet, tålamod och ödmjukhet.

Akademikern Hagman skriver inte i första hand för universitetsvärlden utan riktar sin bok till vanliga människor som frågar sig om det finns mer än myspys i bilden av ett kristet liv i dag. Han sätter fingret på en rad ömma punkter och granskar klarsynt.

Han tar en sväng via asketerna och påpekar att vi måste förändra våra vanor för att kunna förändra vår personlighet och därmed vår livsstil. Vi behöver inte markera vår status med ohållbar lyx utan kan öva oss i att känna genuin glädje över riktigt god lingonsylt, är en av Hagmans poänger. Även om boken är teoretisk finns det en del konkreta tips att bita i.

Författaren har gjort sig känd som en gudstjänstens ivriga förkämpe och föga förvånande är det gudstjänsten han tar fasta på som det ultimata hjälpmedlet för att förändra våra vanor. Även om jag som läsare gärna hade lotsats lite grundligare in i den slutsatsen har Hagman flera viktiga poänger. Grundtanken är att Gud griper den som närmar sig honom helt och hållet. Gudstjänsten – rätt förstådd och rätt använd –  kan förändra våra begär så att de drar oss till det goda i stället för det onda.

Någon lättsmält lunta är det här inte för oss som gärna vill leva mera hållbara liv men ogärna vill förändra vår livsstil. Ändå förmår Hagman så några förhoppningens frön. Vi vill, kanske vi vågar?
Andreas Forsberg
26.5.2011 7:21
Han verkar ha bra pointer i sin bok!


Jag är Christa. Drabbades av en massiv hjärnblödning med afasi i september 2017. Här får du ta del av mitt liv. Bor i södra Finland. Du når mig på christamickelsson(at) gmail.com.

 
Follow
Teknik: Magnic Oy